שם:
טל':
אימייל:
מהות הפניה
אלגבי אגבלי ושות
077-2314139
 
ייעוץ משפטי אלגבי אגבלי
טיפול בתביעות נזיקין
אלגבי אגבלי Facebook

 

עורך דין מוצרים פגומים
 מוצרים פגומים
 
 

 

תביעות במסגרת חוק מוצרים פגומים


כאשר אדם נפגע (נזק גופני הכולל: מוות, נכות, מחלה ו/או ליקוי גופני, נפשי או שכלי) כתוצאה ממוצר פגום, לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, הוא זכאי לפיצוי, שהרי החוק קובע כי היצרן יפצה את האדם שנגרם לו נזק גופני כתוצאה משימוש במוצר פגום. גם רכיב פגום במוצר ואריזה פגומה נחשבים כמוצרים פגומים. יש לזכור כי לפי החוק בשל הליקוי שבמוצר, ברכיב שלו, באריזה וכיוב', עלול להגרם נזק גופני לאדם, והיה ולא ניתנו אזהרות או הוראות טיפול במוצר אשר יכלו למנוע נזק זה, ניתן לדרוש פיצוי כספי.

 

מי הוא היצרן?
היצרן לפי החוק הינו: אדם העוסק בייצור מוצרים או בהרכבתם למטרות מסחריות, תחת הגדרה זאת נכללים גם יבואן המייבא לישראל מוצר שיוצר מחוצה לה למטרות מסחריות וספק של מוצר הן שיוצר בארץ והן בחו"ל, שהיצרן שלו, או המייבא אינם ניתנים לזיהוי.

מה קבוע בחוק מוצרים פגומים
לפי החוק, האחריות למוצר פגום היא בלעדית של היצרן. אולם, קיימות חריגות בחוק אשר נועדו להגנת היצרן, גם אם מודבר בהגנה חלקית. החריגות מתייחסות למקרים בהם:
כאשר היצרן מוכיח כי המוצר עבר בדיקות בטיחות בטרם נמכר והפגם שנוצר בו – נוצר לאחר שיצא משליטתו.
כאשר היצרן נקט באמצעי זהירות בטרם יצא המוצר משליטתו, כאשר הוא הזהיר את הציבור בדבר הסכנות הכרוכות בשימוש בו בטרם נוצר הנזק, אז הנפגע ידע מראש על הסיכון הכרוך בשימוש במוצר וחשף את עצמו במודע לפגיעה.
ישנן גם הגבלות נוספות הקשורות לתקופת ההתיישנות ומועד הגשת התביעה: תקופת ההתיישנות של תביעה של מוצרים פגומים לפי החוק הינה שלוש שנים ממועד הארוע, ולא 7 שנים כפי הנהוג במקרי התיישנות אחרים .
ראוי להבהיר כי חוק מוצרים פגומים אינו מתייחס למוצרי מזון מן החי (דגים, עופות, בקר) או על תוצרת חקלאית לא מעובדת, וכן, על פגיעה ממוצר שנגרמה מחוץ למדינת ישראל.

מה משרדנו יכול לסייע לך?
במקרים של מוצרים פגומים, ונזק הנגרם כתוצאה ממוצר פגום, יש לדעת כיצד להתנהל אל מול היצרן, ואיך נכון לגשת לתביעה כזאת.
אנחנו באלגבי אגבלי בעלי נסיון וידע מקצועי רב בנושא ונוכל לעזור לך להתנהל בצורה נכונה. מאחר שלא כמו בתביעת נזק של רכוש, אותה מגישים זמן קצר לאחר הארוע, במקרים של נזקי גוף כתוצאה ממוצרים פגומים, יש צורך לחכות ולראות מהו גודל הנזק הנגרם על מנת שנוכל להעריך את היקפו.
במקרים מסוג אלה, ראוי שעורכי דין מקצועיים ומנוסים ילוו אתכם וינחו אתכם בדבר הפעולות שינקטו בהמשך ועד להגשת התביעה. ובדיוק לשם כך, אנחנו פה בשבילך.