שם:
טל':
אימייל:
מהות הפניה
אלגבי אגבלי ושות
077-2314139
 
ייעוץ משפטי אלגבי אגבלי
טיפול בתביעות נזיקין
אלגבי אגבלי Facebook

 

עורך דין דיני חוזים
 
 

עו"ד דיני חוזים

כל תקשרות בין אנשים או בין תאגידים שמגדירה מהם החובות והזכויות לכל אחד מהצדדים הינה חוזה! חוזה יכול להיות בכתב ויכול להיות בעל פה, ורק הצדדים החתומים קובעים מה יהיה בו. התערבות בחוזים ע"י גורם חיצוני, תיעשה רק במקרים חריגים, כגון: מקרים של בעיות כשירות חתימה על החוזה או אם יש חשש שהציבור ייפגע מחוזה כזה או אחר ועוד.

החוזים הנחתמים בין בני אדם או בין תאגידים מוגדרים ומוסדרים בדיני חוזים. דיני חוזים סובבים סביב השלבים של לפני החתימה, הם קובעים מה נחשב לחוזה, כיצד ינוהל המו"מ לקראת החתימה, כיצד ינהגו הצדדים אשר יחתמו על החוזה, קובעים כיצד יפורש החוזה, וכמובן, מה עושים כשאר נוצרת הפרת חוזה. חשוב להבהיר, שגם חוזה שבעל פה נכלל בקטגוריה של דיני חוזים. כל הכתוב לעיל מרוכזים בחוק החוזים (התשל”ג – 1973) שהוא חוק מרכזי ועיקרי.

בנוסף,קיים חוק הקובע ומגדיר כיצד יפוצו הצדדים הנפגעים במקרי הפרת החוזה, מה הם עלולים לתבוע, ומה הם יכולים לקבל כתוצאה מכך. חוק נוסף הוא חוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות (תשכ”ב – 1962), מדובר בחוק אשר קובע מי רשאי לחתום על החוזה כדי שייכנס לתוקף, הכוונה בכשירות היא מי בעצם כשיר לחתום על חוזה כזה או אחר.
קיימים בדיני החוזים עוד מספר חוזים אשר מאגדים בתוכם סעיפים שונים הקשורים לחתימה על חוזה, וכאשר באים לחתום על חוזה כלשהו, רצוי וכדאי להתייעץ עם עורך דין מהתחום, אשר מבין את הכתוב בחוזה, יודע לפרש את הסעיפים השונים שלרוב בני האדם שאינם עוסקים בתחום המשפטי, לא תמיד ברורים.

 

מה משרדנו יכול לסייע לך?
אנחנו במשרד אלגבי אגבלי בקיאים בדיני חוזים, מכירים מלפני ולפנים את כל האמור לעיל, יכולים לסייע לך בהבנת כל חוזה לפני חתימתו, אנחנו מלווים את הלקוח בתהליך המשא ומתן שמתקיים לפני חתימה על החוזה, מסייעים בפרשנות החוזה ומייעצים כיצד יש לנהוג בטרם חתימת החוזה.